Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde



08/10/07

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētāja Rita Strode sasauc

Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2007.gada 11.oktobrī plkst.1400

Domes mazajā zālē KrišjāņaValdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:



Nr.

p.k. Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1. Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa Domes lietu pārvaldniece H.Soldatjonoka



2. Par M.Rotko mākslas centra tehniskā projekta izstrādi Domes izpilddirektora vietniece, Pilsētas attīstības departamenta vadītāja I.Goldberga



3. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes pamatbužeta (līdzekļi projektu īstenošanai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam Pilsētas attīstības departamenta Projektu koordinācijas un vadības nodaļas vadītāja I.Gorkina



4. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Domes projektā “Uzņēmējdarbības (mazumtirdzniecības) attīstība kā pilsētvides veidojošais elements” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

Domes galvenā grāmatvede A.Geikina

5. Par telpu nomas maksas likmes samazināšanu Neapdzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs A.Jegorovs



6. Par patapinājuma līguma noslēgšanu Kultūras nodaļas vadītājs J.Butkevičs



7. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra direktors V.Plonis



8. Par Sporta centra “Daugavpils ledus” nacionālās sporta bāzes statusa iegūšanu

Sporta centra “Daugavpils ledus” direktors V.Drelings

9. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu Juridiskā departamenta vadītāja L.Žuromska



10. Par līdzekļu piešķiršanu Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece



11. Par zemes nomas līguma slēgšanu

12. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam

13. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti Privatizācijas nodaļas vadītājs P.Jaunzems



14. Par Daugavpils pilsētas domes 12.10.2006. lēmuma Nr.903 atcelšanu



15. Par zemes gabala ar kadastra Nr.0500-001-5810 Stacijas ielā 47A, Daugavpilī platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā



16. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošo apbūvētu zemes gabalu atsavināšanu



17. Par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo apbūvēto zemes gabalu nodošanu atsavināšanai



18. Par zemesgabala ar kadastra Nr.0500 004 0315 Daugavpilī, A.Pumpura ielā 100D, privatizācijas pabeigšanu



19. Par zemesgabala 1126 m2 platībā Nr.0500 021 0647 Daugavpilī, Nometņu ielā 102A, atsavināšanas pabeigšanu



20. Par zemesgabala Ventspils ielā 159, Daugavpilī izsoles noteikumu apstiprināšanu



21. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām

22. Par zemesgabala Daugavpilī, Begoniju ielā 55, pārdošanu Ivanam Šurhoveckim



23. Par zemesgabala Daugavpilī, Asteru ielā 52 pārdošanu Igoram Brakovskim



24. Par zemesgabala 3.dāliju ielā 2,Daugavpilī, Pumpura ielā pārdošanu Innai Razminovičai



25. Par zemesgabala Daugavpilī, 4.dāliju ielā 2 pārdošanu Broņislavam Sargunam



26. Par zemesgabala Daugavpilī, 2.narcišu ielā 6 pārdošanu Nikolajam Mišakovam



27. Par zemesgabala Daugavpilī, Kumelīšu ielā 4 pārdošanu Slavomiram Dorožko



28. Par zemesgabala Daugavpilī, Vīnogu ielā 16B, pārdošanu Ņinai Sekānei



29. Par zemesgabala Daugavpilī, Vīnogu ielā 20A pārdošanu Sergejam Romančikovam



30. Par zemesgabala Daugavpilī, Īrisu ielā 54, pārdošanu Aleksandram Petinim



31. Par zemesgabala Daugavpilī, Flokšu ielā 9, pārdošanu Svetlanai Vernerai



32. Par zemesgabala Daugavpilī, Rasas ielā 2, pārdošanu Viktoram Hvostovam



33. Par zemesgabala Daugavpilī, Balvu ielā 1C, k-6, garāža Nr.219 pārdošanu Pjotram Aļehno



34. Par zemesgabala Daugavpilī, Balvu ielā 1C, k-17, garāža Nr.615 pārdošanu Henriham Žusinam



35. Par zemesgabala Daugavpilī, Balvu ielā 1C, k-34, garāža Nr.1028 pārdošanu Tatjanai Pavlovai



36. Par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr._____ “Daugavpils pilsētas Mezciema teritorijas starp Staņislavska, Parka, Putnu un Akāciju ielu detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja I.Kokina



37. Par adrešu piešķiršanu

38. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes lēmumā Nr.761



39. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 13.janvāra lēmumā Nr.20



40. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciālajā budžetā Izglītības pārvaldes vadītāja O.Dukšinska



41. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam



42. Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

43. Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

44. Par personu iesniegumu izskatīšanu Dzīvokļu nodaļas vadītāja M.Liniņa




Автор: Daugavpils

Автор: Kayden
Добавлено: 15.05.2016 02:15
0

Great Con0ent̷t;we like to honor many other internet sites on the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out… http://gzsxjadc.com [url=http://ezlhmp.com]ezlhmp[/url] [link=http://owvbmnlv.com]owvbmnlv[/link]

Автор: Jacki
Добавлено: 13.05.2016 03:08
0

When I inlaitliy commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a remark is added I get four emails with the same comment. Is there any method you possibly can take away me from that service? Thanks! http://bkctng.com [url=http://dhybnl.com]dhybnl[/url] [link=http://vqfszsfvly.com]vqfszsfvly[/link]

Автор: Cheyanne
Добавлено: 11.05.2016 03:26
0

The hotsney of your posting shines through

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha